Từ Xa Bờ Cỏ Đường Quê

Bài thơ Từ Xa Bờ Cỏ Đường Quê (Xuân Diệu), tác giả viết về sự chia xa của đôi trai gái. Qua baì thơ, tác giả đã mượn nhiều hình ảnh thân quen như bờ cỏ đường quê, nhà nhỏ thân nhau, sáng sớm sương che, sương đổ chiều hôm… là những hình ảnh quen […]

Ta Chào Việt Bắc, Về Xuôi

Bài thơ Ta Chào Việt Bắc, Về Xuôi (Xuân Diệu), tác giả viết tạm biệt Việt Bắc về xuôi. Trong bài thơ, tác giả kể về khoảng thời gian sinh sống 8 năm trong núi rừng Việt Bắc, khoảng thời gian nuôi dưỡng đứa con đồng bằng. Trước khi ra về tác giả đã nhìn […]