Nguyện

Bài thơ Nguyện (Xuân Diệu), tác giả viết về sự nguyện ước của chàng trai. Ngay trong đoạn đầu chàng trai nguyện luôn được ở bên cạnh cô gaí, nguyện miếng ngon đừng vắng bóng em, cảnh đẹp mong có em bên cạnh, tâm hồn như chim chắp cánh, nguyện xương thịt như cây liền […]