Bài thơ Tình Yêu Muốn Hoá Vô Biên… (Xuân Diệu), tác giả viết về tình yêu gắn kết dài lâu. Bài thơ là những gì tác giả muốn nói về tình yêu, sự muốn hóa vô biên, một ngày yêu muốn kết liền ngàn năm. Tác giả còn nói đây là sự may mắn từ khi có trái tim, nên đôi ta vẫn triền miên với đời.

Tình Yêu Muốn Hoá Vô Biên… (Xuân Diệu)

Tình yêu muốn hoá vô biên,
Một ngày yêu, muốn kết liền ngàn năm.
Kể từ khi có trái tim,
Những đôi người vẫn triền miên với đời.

Đó là như thế, em ơi,
Hai ta có sống trên đời mãi đâu;
Nhưng từ may mắn yêu nhau,
Đôi tim gắn với dài lâu triệu người.

Nhận thêm thắm đất xanh trời,
Lại cho trời đất rạng ngời ngày đêm;
Của đời ta nhận ấm êm,
Hồn trao âu yếm ta thêm nặng đời.

Vô biên là của đất trời,
Chờ vô biên của con người tạo ra.
Dẫu rằng hữu hạn đôi ta,
Yêu đương một thuở thành ca muôn đời.

12-12-1961

Đoạn thơ cuối còn nói về một thuở thành ca muôn đời, đó là tình yêu mà con người ta dành cho nhau, không thể sống trên đời mãi đâu, nhưng từ khi có trái tim, đôi tìm gắn với dài lâu triệu người. Bạn có cảm nhận gì về bài thơ này, để lại đóng góp của bạn ngay bên dưới đây nhé.